Telefonisch advies

Maandag tot en met vrijdag 
van 9:00 tot 21:00

088 3279 831
Stel uw vraag

Staat het antwoord niet op de site? Stel dan uw vraag aan één van onze adviseurs.

Stel uw vraag
Verzekerd?

Bent u al verzekerd bij DAS? Meld dan hier uw zaak aan.

Uw zaak aanmelden

U wordt ont­sla­gen

Er komt veel op u af wanneer u wordt ontslagen. Uw leven verandert, u moet misschien op zoek naar een nieuwe baan en ondertussen moet u zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Er zijn verschillende redenen en manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen en daar horen verschillende procedures en rechten bij. 

In onderstaand overzicht met ontslagvormen helpen wij u snel naar de juiste informatie en een passende oplossing. Weet u niet zeker welke ontslagreden op u van toepassing is of heeft u liever iemand aan de lijn? Bel dan met onze adviseurs op 088 3279 831.

 

Kies hier uw ontslagsituatie 

Uitgebreide informatie
Kies uw ont­slag­vorm

Ont­slag met vast­stel­lings-over­een­komst

Uw werkgever heeft u mondeling of schriftelijk laten weten dat hij u wil ontslaan en dit in onderling overleg met u wil regelen.

Direct hulp vanaf
Meer informatie

Ont­slag UWV om be­drijfs­eco­no­mi­sche re­de­nen

Uw werkgever heeft bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen aangevraagd.

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

Ont­slag UWV om per­soon­lij­ke re­de­nen

Uw werkgever heeft bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning om persoonlijke redenen aangevraagd.

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

De kan­ton­rech­ter gaat be­slis­sen over uw ont­slag

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter. Hierdoor zit u met allerlei vragen.

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

Ont­slag op staan­de voet

Uw werkgever heeft u op staande voet ontslagen. Hierdoor eindigt direct uw arbeidsovereenkomst. Wat moet u doen en wat niet?

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

Ont­slag van amb­te­naar

U werkt bij de overheid en uw werkgever wil u ontslaan. U bent het daar niet mee eens.

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

Ken­ne­lijk on­re­de­lijk ont­slag

Het UWV heeft de ontslagaanvraag van uw werkgever goed gekeurd maar u bent het hier niet mee eens.

Direct hulp vanaf
€ 295
Meer informatie

Ove­rig ont­slag

Heeft u niet de ontslagvorm gevonden die u zocht?
Neem contact op met DAS voor een advies op maat voor een vaste prijs.

Bel ons voor meer informatie: 088 3279 831

Tips bij ont­slag
  • Teken nergens voor voordat u zeker bent wat uw rechten zijn. Ook niet als uw werkgever uw ontslag snel wil afhandelen. 
  • Vraag uw werkgever om alles schriftelijk te bevestigen. Hiermee zorgt u voor heldere afspraken en voorkomt u discussie en teleurstelling achteraf. 
  • Stuur een protestbrief. Met een protestbrief geeft u aan niet direct akkoord te gaan met het ontslag en vraagt u tijd om het voorstel rustig te kunnen bestuderen.
  • Laat uw ontslag beoordelen.
Ver­der le­zen over ont­slag?


Ruim 900 financieel-juridisch experts staan voor u klaar

Al 50 jaar: slimme oplossingen voor particulieren én ondernemers

Direct hulp. Met verzekering of éénmalig voor een vast bedrag