• Persoonlijk advies:
  • 088 3279 831

Telefonisch advies

Maandag tot en met vrijdag 
van 9:00 tot 21:00

088 3279 831

Stel uw vraag

Staat het antwoord niet op de site? Stel dan uw vraag aan één van onze adviseurs.

Stel uw vraag

Verzekerd?

Bent u al verzekerd bij DAS? Meld dan hier uw zaak aan.

Uw zaak aanmelden

U wordt ont­sla­gen

Er komt veel op u af wanneer u wordt ontslagen. Uw leven verandert, u moet misschien op zoek naar een nieuwe baan en ondertussen moet u zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Er zijn verschillende redenen en manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen en daar horen verschillende procedures en rechten bij. 

In onderstaand overzicht met ontslagvormen helpen wij u snel naar de juiste informatie en een passende oplossing.

Lees meer

Waar­om wordt u ont­sla­gen?

Er zijn verschillende redenen voor ontslag en manieren waarop u ontslagen kunt worden. Weet u niet zeker welke ontslagreden voor u van toepassing is of heeft u liever iemand aan de lijn? Bel dan met onze adviseurs op 088 3279 831.

Kies uw ont­slag­vorm

Ont­slag met vast­stel­lings- over­een­komst


Uw werkgever heeft u mondeling of schriftelijk laten weten dat hij u wil ontslaan en dit in onderling overleg met u wil regelen. 

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Direct hulp vanaf
€ 125
Meer informatie

Ont­slag UWV om be­drijfs­eco­no­mische re­de­nen


Uw werkgever heeft bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen aangevraagd.

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Beoordelen van uw ontslag vanaf
€ 275
Meer informatie

De kan­ton­rech­ter gaat be­slis­sen over uw ont­slag


Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter. Hierdoor eindigt mogelijk uw arbeidsovereenkomst en zit u met allerlei vragen.

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Laat uw ontslag beoordelen voor
€ 275
Meer informatie

Ont­slag UWV om per­soon­lij­ke re­de­nen


Uw werkgever heeft bij het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning om persoonlijke redenen aangevraagd.

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Laat uw ontslag beoordelen voor
€ 275
Meer informatie

Ont­slag op staan­de voet


Uw werkgever heeft u op staande voet ontslagen. Hierdoor eindigt direct uw arbeidsovereenkomst. Wat moet u doen en wat juist niet? 

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Laat uw ontslag beoordelen voor
€ 275
Meer informatie

Ont­slag van amb­te­naar


U werkt bij de overheid en uw werkgever wil u ontslaan. U bent het daar niet mee eens.

DAS helpt met tips en juridisch advies.

Direct juridische hulp vanaf
€ 1.425
Meer informatie

Veelgekozen oplossingen

Tips bij ont­slag

  • Teken nergens voor voordat u zeker bent wat uw rechten zijn. Ook niet als uw werkgever uw ontslag snel wil afhandelen. 
  • Vraag schriftelijke bevestiging.  In veel gevallen worden u mondeling zaken medegedeeld of beloften gedaan. 
  • Vraag uw werkgever om alles schriftelijk te bevestigen. Hiermee zorgt u voor heldere afspraken en voorkomt u discussie en teleurstelling achteraf. 
  • Stuur een protestbrief Met een protestbrief geeft u aan niet direct akkoord te gaan met het ontslag en vraagt u tijd om het voorstel rustig te kunnen bestuderen. DAS heeft een gratis protestbrief bij ontslag voor u gemaakt. 
  • Laat uw ontslagpositie beoordelen

‘‘'Prettig dat ik vooraf exact wist hoe hoog de kosten waren’'’

L. Verstappen Grafisch ontwerpster

Jaarlijks leveren wij meer dan 150.000 juridische adviezen

Maandelijks ronden wij circa 9.000 dossiers af

80% van de klanten met een juridische zaak beveelt ons aan