Telefonisch advies

Maandag tot en met vrijdag 
van 9:00 tot 21:00

088 3279 810

Stel uw vraag

Staat het antwoord niet op de site? Stel dan uw vraag aan één van onze adviseurs.

Stel uw vraag

Verzekerd?

Bent u al verzekerd bij DAS? Meld dan hier uw zaak aan.

Uw zaak aanmelden

On­der­han­de­len met de te­gen­par­tij

U heeft een juridisch probleem en moet onderhandelen om uw recht te halen. Wanneer dit niet iets is dat u zelf graag doet of wanneer een ervaren derde een beter resultaat kan bereiken dan biedt DAS hulp. Wij staan voor u klaar om de onderhandelingen namens u te voeren. Ook als u niet verzekerd bent.

  • Uw zaak direct in behandeling
  • Wij onderhandelen voor uw belangen en rechten
  • Vooraf duidelijkheid over de prijs

Aan­ko­pen en geld

Con­flict met bank over le­ning

Onderhandelen met de bank
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ver­ze­ke­raar wei­gert uit te be­ta­len

Onderhandelen met de verzekeraar
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Au­to met ge­bre­ken

Onderhandelen met de dealer/garage
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Keu­ken, vloer of bank niet vol­gens af­spraak ge­le­verd

Onderhandelen met de leverancier
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

On­der­han­de­len

Onderhandelen
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Pro­duct ver­keerd of ka­pot ge­le­verd

Onderhandelen met de webwinkel
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Pro­ble­men met win­kel­aan­koop

Onderhandelen met de verkoper
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Fac­tuur klopt niet

Onderhandelen met de verkoper
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Staat uw pro­bleem er niet tus­sen?

Bel dan voor een passend advies met één van onze juridisch adviseurs:

088 3279 810

Va­kan­tie

Be­stem­ming vol­doet niet

Onderhandelen met het reisbureau
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Vlucht is ver­traagd

Onderhandelen met de luchtvaartmaatschappij
€ 325,-
Meer informatie Direct starten

Staat uw pro­bleem er niet tus­sen?

Bel dan voor een passend advies met één van onze juridisch adviseurs:

088 3279 810

Werk en in­ko­men

Plot­se­lin­ge wij­zi­ging con­tract

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

On­der­han­de­len

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Recht op on­be­paal­de tijd con­tract

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

An­de­re werk­zaam­he­den ver­rich­ten

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Of­fi­ci­ë­le waar­schu­wing ont­van­gen

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Gedwon­gen min­der wer­ken

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Geen sa­la­ris ont­van­gen

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Geen va­kan­tie­geld ont­van­gen

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ge­schil hoog­te loon

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

On­der­han­de­len

Onderhandelen
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Wei­ge­ren va­kan­tie­aan­vraag

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Wei­ge­ren ver­lof aan­vraag

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Gedwon­gen va­kan­tie op­ne­men

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Loon­door­be­ta­ling bij ziek­te

Onderhandelen met uw werkgever
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Staat uw pro­bleem er niet tus­sen?

Bel dan voor een passend advies met één van onze juridisch adviseurs:

088 3279 810

wo­nen

Slecht uit­ge­voer­de ver­bou­wing

Onderhandelen met uw aannemer
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Con­flict hoog­te meer­werk­no­ta

Onderhandelen met uw aannemer
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Erf­af­schei­ding en erf­grens

Onderhandelen met buren
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ver­bor­gen ge­bre­ken

Onderhandelen met de verkoper
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

An­nu­le­ren koop­con­tract

Onderhandelen met de verkoper
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ach­ter­stal­lig on­der­houd so­ci­a­le huur

Onderhandelen met uw verhuurder
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ach­ter­stal­lig on­der­houd vrije sec­tor

Onderhandelen met uw verhuurder
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Borg niet te­rug

Onderhandelen met uw verhuurder
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

On­der­han­de­len

Onderhandelen
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Be­ëin­di­ging huur­over­een­komst

Onderhandelen met uw huurder
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Ach­ter­stand huur

Onderhandelen met uw huurder
€ 550,-
of in 2 termijnen
Meer informatie Direct starten

Staat uw pro­bleem er niet tus­sen?

Bel dan voor een passend advies met één van onze juridisch adviseurs:

088 3279 810

Ruim 900 financieel-juridisch experts staan voor u klaar

Al 50 jaar: slimme oplossingen voor particulieren én ondernemers

Direct hulp. Met verzekering of éénmalig voor een vast bedrag