Aanpassing werkwijze Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR)

Wat is Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR)?

Een verzekerde die een juridisch conflict heeft kan te maken krijgen met een juridische procedure. Hierbij heeft verzekerde de mogelijkheid om zich bij te laten staan door een jurist van DAS. Echter kan verzekerde, in sommige gevallen, ook kiezen voor een rechtshulpverlener buiten DAS. De verzekerde maakt dan gebruik van de mogelijkheid van Vrije Keuze Rechtshulpverlener. Meer informatie over de mogelijkheden tot het kiezen van een rechtshulpverlener buiten DAS wordt omschreven in de polisvoorwaarden. /p>

Evaluatie huidige werkwijze

In augustus 2018 werd VKR ‘nieuwe stijl’ geïntroduceerd, waarbij verzekerde die in een VKR-procedure kiest voor een externe rechtshulpverlener zelf de opdracht aan de externe rechtshulpverlener kon verstrekken, met inachtneming van de polisvoorwaarden. Ook onderhandelt verzekerde zelf met deze rechtshulpverlener over het tarief.

Uit onze evaluatie is gebleken dat het kiezen van de juiste rechtshulpverlener, het helder formuleren van de opdrachtomschrijving, het onderhandelen over het uurtarief en het controleren van de factuur voor verzekerde vaak lastiger is dan vooraf gedacht. Hierdoor ontstaat er soms onduidelijkheid over wat precies binnen de behandeling van het dossier valt en/of bleek verzekerde soms toch voor onverwachte kosten komen te staan. Daarnaast kan het voor verzekerde ook een zeer tijdrovend proces zijn. We zien dat deze werkwijze daardoor meer klachten oplevert. Reden genoeg om opnieuw naar de werkwijze te kijken.

Wat verandert er?

DAS gaat verzekerde meer ontzorgen en trekt de regierol naar zich toe.

Wat betekent dit in de praktijk?

Wanneer een verzekerde overweegt om te kiezen voor een externe rechtshulpverlener wordt het dossier overgedragen aan onze afdeling Externe Juridische Dienstverlening. De specialist van DAS helpt verzekerde in het maken van de juiste keuze. Zo is er telefonisch contact met verzekerde over de huidige werkwijze en worden de voor- en nadelen van het kiezen voor een externe rechtshulpverlener besproken.

Is voor verzekerde alles duidelijk en kiest deze ervoor om externe rechtshulp in te schakelen? Dan gaat de specialist van DAS direct aan de slag: DAS maakt voor verzekerde een heldere en scherpe opdrachtomschrijving en onderhandelt met de externe partij over het tarief. Verzekerde heeft hier dus geen omkijken meer naar. Nadat alle afspraken duidelijk zijn vastgelegd kan verzekerde met de externe rechtshulpverlener aan de slag.

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Adviseursdesk van DAS. Bereikbaar op telefoonnummer 020 - 651 78 11 of email adviseurs@das.nl