Uw werk­ge­ver wil u ont­slaan via de rech­ter

Uw werkgever wil niet met u verder. Bijvoorbeeld omdat hij vindt dat u niet goed functioneert. Of omdat hij vindt dat jullie niet meer met elkaar samen kunnen werken. In dat geval kan hij de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Graag helpen wij u hierbij. U kunt uw eigen situatie analyseren aan de hand van uitgebreide tools. Deze zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Ze zijn voor u als klant gratis beschikbaar. Via deze tools kunt u zien of u goede argumenten hebt om verweer te voeren, kunt u een verweerschrift downloaden en kunt u controleren of u recht hebt op een transitievergoeding. Bent u bij DAS verzekerd? Dan kunt u de tools gebruiken als aanvulling op de hulp van een jurist van DAS.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever heeft de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te beëindigen of heeft aangekondigd dat te gaan doen. Via een analyse krijgt u inzicht in uw juridische situatie en krijgt u advies over de juiste vervolgstappen.

Ontslaganalyse

Voor alle mogelijke gronden van ontbinding van uw arbeidsovereenkomst gebruikt u de ‘Ontslagtool’.

Het invullen van de tool kost gemiddeld 15 minuten. Wij raden u aan het verzoekschrift (met eventuele bijlagen) bij de hand te houden. Verder kan het helpen als u beschikt over uw arbeidsovereenkomst en over andere afspraken die met uw werkgever zijn gemaakt.

Het resultaat van de tool geeft alleen een goed beeld van uw situatie als u de vragen naar waarheid invult en de stellingen goed onderbouwt. De tool is bedoeld voor werknemers in loondienst. De tool is niet geschikt voor ontslagzaken van (semi-)ambtenaren en onderwijspersoneel.

Start de Ontslagtool
Transitievergoeding berekenen

Met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ kunt u, op basis van uw specifieke situatie, snel en eenvoudig te weten komen of u aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Als dat het geval is dan laat de tool ook zien op welk bedrag u mag rekenen. Wij raden u aan om bij gebruik van deze tool 3 recente loonstroken en uw arbeidsovereenkomst bij de hand te houden.

Start de berekening
Wat kunt u zelf doen?
Zelf een verweerschrift maken

Na het doorlopen van de ‘Ontslagtool’ ontvangt u een rapport met een analyse van uw juridische situatie.

De tool biedt u ook de mogelijkheid om een verweerschrift te downloaden. Dit verweerschrift is afgestemd op uw situatie. Het bevat alle bruikbare argumenten die u nog slechts aan hoeft te vullen met uw naam en de adresgegevens van de rechtbank en de betrokken partijen. Na het bijvoegen van eventuele bijlagen kunt u dit verweerschrift zelf aan de kantonrechter sturen. Via deze tool kunt u bovendien een brief downloaden om naar uw werkgever te sturen. In deze brief geeft u met bijbehorende redenen aan dat u het niet eens bent met de gevraagde beëindiging.

Start de Ontslagtool

 

Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op