Uw werk­ge­ver wil met u een ont­slag­re­ge­ling tref­fen

Zijn u en uw werkgever het eens over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hierover samen afspraken maken. Uw werkgever legt deze afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst (of 'vaststellingsovereenkomst') en vraagt u deze te ondertekenen.

Graag helpen wij u hierbij. U kunt uw eigen situatie analyseren aan de hand van uitgebreide tools. Deze zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Ze zijn voor u als klant gratis beschikbaar. Via deze tools kunt u uw onderhandelingspositie bepalen. Zo staat u sterker in de onderhandeling met uw werkgever.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever biedt u een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst aan. Onze tools bieden u inzicht in de volledigheid en risico’s van deze overeenkomst.

Ontslaganalyse

Stelt uw werkgever voor om de arbeidsovereenkomst te beëindigen?

Beantwoord in de tool vragen om uw juridische positie in kaart te brengen. Alles ingevuld? Dan krijgt u direct een helder rapport. Daarin leest u of u goede argumenten hebt om een ontslag aan te vechten. Hoe beter uw argumenten, hoe beter uw onderhandelingspositie.

Start de Ontslagtool
Transitievergoeding

Beoordeel met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ of u bij ontslag via het UWV of de rechter in aanmerking komt voor een transitievergoeding. U ziet meteen hoe hoog de transitievergoeding is. Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst kunt u vaak een ontslagvergoeding afspreken die hoger is dan de transitievergoeding. Zo niet, dan kunt u net zo goed een ontslagprocedure afwachten en daarmee tijd winnen.

Start de berekening
Vaststellingsovereenkomst

Met behulp van de tool ‘Vaststellingsovereenkomst’ kunt u snel en gemakkelijk beoordelen of een aangeboden beëindigingsovereenkomst goed is. Na afloop krijgt u direct een helder rapport. Aan de hand daarvan kan met uw werkgever worden onderhandeld om – als dat nodig is - een betere regeling te verkrijgen.

Start de tool
Wat kunt u zelf doen?

Wilt u zelf aan de slag? Met onze tools checkt u zelf of de regeling - die uw werkgever aanbiedt - gunstig is.

Zelf een be­ëin­di­gings­over­een­komst be­oor­de­len

Door gebruik van de Ontslagtool, die u kunt starten in het ontslaganalyse-gedeelte, krijgt u een rapport. Daarin leest u of u goede argumenten hebt om een ontslag aan te vechten. Hoe beter uw argumenten, hoe beter uw onderhandelingspositie. U kunt dit gebruiken om te kijken of u van uw werkgever een betere regeling kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding. Komt uw contract ten einde, dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen. Gebruik hiervoor de handige link op deze pagina.

Direct weten hoe de beëindigingsovereenkomst voor u uitpakt? Gebruik de tool 'Vaststellingsovereenkomst'. U kunt zo snel en gemakkelijk beoordelen of een aangeboden beëindigingsovereenkomst goed is. U krijgt direct een rapport per e-mail. Leg dit voor aan uw werkgever en onderhandel over de verbeterpunten die het rapport aangeeft. Teken pas als uw werkgever tegemoet komt aan alle punten die volgens u beter of anders moeten.

Tips

  • Wil uw werkgever praten over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst? Hoor het aan, zeg niets toe en laat de werkgever zijn standpunt en voorstel op papier zetten.
  • Bevat een voorstel een korte termijn voor acceptatie? Vraag uw werkgever dan om uitstel. U hebt het recht om uw mogelijkheden goed te onderzoeken en daar mag u best wat tijd voor vragen.
Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op