Uw werk­ge­ver wil met u een ont­slag­re­ge­ling tref­fen

Zijn u en uw werkgever het eens over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst? Dan kunt u hierover samen afspraken maken. Uw werkgever legt deze afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst (of 'vaststellingsovereenkomst') en vraagt u deze te ondertekenen.
 
Graag helpen wij u hierbij. Met behulp van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u veel informatie over deze ontslagsituatie. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding? Gebruik dan de handige tool. Deze is ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Hij is voor u als klant gratis beschikbaar. Bent u bij DAS verzekerd? Dan kunt u de tool gebruiken als aanvulling op de hulp van een jurist van DAS.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever biedt u een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst aan. Via de tool 'Transitievergoeding Berekenen' ziet u gratis en snel of u bij ontslag in aanmerking zou komen voor een ontslagvergoeding. Handig, want daar kunt u bij het treffen van een regeling rekening mee houden.

Transitievergoeding

Beoordeel met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ of u bij ontslag via het UWV of de rechter in aanmerking komt voor een transitievergoeding. U ziet meteen hoe hoog de transitievergoeding is. Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst kunt u vaak een ontslagvergoeding afspreken die hoger is dan de transitievergoeding. Zo niet, dan kunt u net zo goed een ontslagprocedure afwachten en daarmee tijd winnen.

Start de berekening
Wat kunt u zelf doen?
  • Wil uw werkgever praten over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst? Hoor het aan, zeg niets toe en laat de werkgever zijn standpunt en voorstel op papier zetten.
  • Bevat een voorstel een korte termijn voor acceptatie? Vraag uw werkgever dan om uitstel. U hebt het recht om uw mogelijkheden goed te onderzoeken. En daar mag u best wat tijd voor vragen.
Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op