Uw tij­de­lijk con­tract loopt af

U leest hier meer over uw rechten en plichten als u een tijdelijk contract hebt. Met de Contractchecker controleert u of u een vast of tijdelijk contract hebt. Met de tool 'Transitievergoeding berekenen' controleert u of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Deze tools zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.V., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. Zij zijn voor u als klant gratis beschikbaar.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Met onderstaande video en tools kunt u uw eigen situatie beoordelen. De video geeft u meer uitleg over deze specifieke ontslagsituatie. De tools zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.V., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS en bieden u de mogelijkheid te beoordelen of u een tijdelijk of vast contract hebt en of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Zowel de tools als de video zijn voor u als klant gratis beschikbaar.

Check uw si­tu­a­tie in 3 stap­pen
Stap 1

Wordt uw tijdelijk contract niet verlengd? Controleer dan met de Contractchecker of u niet inmiddels recht hebt op een vast contract.

Start Contractchecker
Stap 2

Hebt u inderdaad een tijdelijk contract? Bekijk dan of uw werkgever u op tijd heeft laten weten dat hij uw contract niet wil verlengen. Is dat niet het geval, dan moet hij u een vergoeding betalen die kan oplopen tot 1 maand salaris.

Stap 3

Wilt u weten of u recht hebt op een transitievergoeding? Gebruik dan de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ op deze site. U ziet dan ook wat de hoogte van die vergoeding is.

Start de berekening
Wat kunt u zelf doen?

Wilt u zelf aan de slag? Hieronder leest u wat u nu al kunt doen.

Over­leg­gen en/of pro­ce­de­ren
  • Misschien hebt u geen tijdelijk contract, maar doet uw werkgever alsof dat nog wel zo is? Bijvoorbeeld door te laten weten dat uw arbeidsovereenkomst op een bepaalde datum eindigt? Mogelijk maakt uw werkgever een vergissing. Controleer met behulp van de Contractchecker of u een vast of tijdelijk contract hebt. Hebt u inderdaad een vast contract? Dan is de meest logische stap om uw werkgever te informeren over de situatie. Hierbij kunt u de uitkomst van de tool, die u per e-mail ontvangt, gebruiken.
  • Wil uw werkgever de contractbeëindiging niet intrekken? Geef dan aan dat hij u daarmee dwingt naar de rechter te gaan. U kunt de rechter vragen om doorbetaling van loon. Misschien brengt dit uw werkgever op andere gedachten en kunt u alsnog in dienst blijven.
  • Zegt uw werkgever het dienstverband op tegen de datum waarop hij denkt dat het tijdelijk contract afloopt? Dan geldt dat mogelijk als een ontslag zonder geldige reden. Daarvoor heeft hij bovendien geen toestemming gevraagd van het UWV of de rechter. Kom dan meteen in actie. Zorg ervoor dat u binnen 2 maanden na de dag waarop het contract stopt een procedure start. Dien een verzoekschrift in bij de rechtbank. Vraag de rechter daarin om het ontslag ongedaan te maken of anders om een schadevergoeding toe te kennen. In het laatste geval bent u uw baan kwijt, maar krijgt u wel een financiële vergoeding. Die komt bovenop uw eventuele aanspraak op een transitievergoeding.
  • Wilt u weten of u recht hebt op een transitievergoeding? Gebruik dan de tool 'Transitievergoeding berekenen'. U ziet dan ook wat de hoogte van die vergoeding is.
Voorbeeldbrief Wanneer uw werkgever het loon niet betaalt kunt u uw werkgever het beste per brief vragen het loon te betalen. Gebruik daarvoor het voorbeelddocument 'Loonvordering achterstallig loon'. Mocht dit niet tot betaling leiden, dan kunt u naar de rechter stappen. Daarvoor moet u een dagvaarding opstellen. Omdat dit een ingewikkelde procedure is, adviseren wij u om daarvoor juridische hulp in te schakelen.

Download document
Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op