Thema

Aankopen & Financiën

Zoeken

Case: bij een kapot product naar de verkoper of de fabrikant?

Dolblij is Alexander* met zijn kerstcadeau: de elektrische racebaan stond al een jaar op zijn verlanglijstje. De blijdschap is van korte duur, want al op tweede kerstdag blijkt dat het ding niet meer aan de praat te krijgen is, zelfs niet met nieuwe batterijen. De teleurstelling is groot en die wordt alleen maar groter als zijn moeder Anneke* een paar dagen later teruggaat naar de winkel.

Van het kastje naar de muur
Nadat de verkoper amper een blik op het ding geworpen heeft, krijgt Anneke te horen: ‘Wij kunnen niets voor u doen, mevrouw. Het is een technisch probleem dat wij niet voor u kunnen oplossen. U zult naar de fabrikant moeten gaan.’ Zo gezegd zo gedaan. Anneke schrijft de fabrikant een brief waarin ze aangeeft dat de racebaan kapot is. Ze vraagt of de fabrikant een oplossing heeft. Maar die heeft de fabrikant niet. Die verwijst Anneke weer terug naar de verkoper en geeft aan dat hij degene is die een oplossing moet vinden voor de kapotte racebaan. Anneke voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd en neemt contact op met haar rechtsbijstandsverzekeraar.

Verkoper of fabrikant?
De jurist legt Anneke uit dat Anneke een overeenkomst met de verkoper heeft. Hij is dus degene die het probleem van de kapotte racebaan moet oplossen, eventueel door te bemiddelen tussen Anneke en de fabrikant. Vaak draait het erop uit dat een en ander praktisch wordt afgewikkeld met de fabrikant, maar de verkoper blijft in ieder geval altijd het aanspreekpunt. Wettelijk is het zo geregeld dat als een product niet voldoet aan de omschrijving van het product, de verkoper moet zorgen voor reparatie of vervanging. Als dat niet mogelijk is, kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Voorwaarde is wel dat de afwijking of het gebrek ernstig is.

Eigen schuld dikke bult
De jurist neemt contact op met de verkoper en verzoekt hem de kapotte racebaan te repareren. De verkoper geeft aan dat dat niet mogelijk is: de racebaan is een oud model, waarvoor geen vervangende onderdelen meer te krijgen zijn. En trouwens: waarschijnlijk is de jongen veel te wild met de racebaan omgesprongen. Kortom: Anneke heeft pech. De jurist laat het hier niet bij zitten en geeft aan de koopovereenkomst te willen ontbinden (dit betekent de koop ongedaan maken) en verzoekt de verkoper om Anneke haar geld terug te geven. De verkoper wil daar echter niet aan toegeven. Het conflict escaleert en de rechter moet eraan te pas komen.

Oordeel van de rechter
De verkoper probeert de rechter ervan te overtuigen dat hij niet voor de reparatie op wil en kan draaien. Daar denkt de rechter anders over. Nu het om een oud model racebaan gaat waarvoor geen onderdelen meer te krijgen zijn, is reparatie niet mogelijk. De koopovereenkomst mag worden ontbonden. De racebaan moet terug naar de winkel en Anneke heeft recht op teruggave van het aankoopbedrag. Daarvan kan ze mooi een nieuwe racebaan kopen. Bij een andere verkoper uiteraard.
 
Tip: Klagen bij een verkoper
Hebt u zelf te maken met een kapot product? Klaag altijd direct bij de verkoper. En zorg ervoor dat u dat kunt bewijzen, bijvoorbeeld met een aangetekende brief. Komt u er samen niet uit, dan doet u er goed aan om de verkoper schriftelijk in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Pas als hij dat niet doet, kunt mogelijke vervolgstappen zetten. Om uw kansen niet te verspelen, is het belangrijk dat u dit op een goede manier en tijdig doet.
• Geef aan dat u wilt dat de verkoper de overeenkomst alsnog nakomt. Bijvoorbeeld door het kapotte product te repareren of te vervangen.
• Geef de andere partij een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen. Meestal is veertien dagen een redelijke termijn, soms langer.
• Klaag direct. Als u zich meldt binnen twee maanden nadat u het probleem hebt ontdekt of kon ontdekken, dan bent u in elk geval op tijd.

Let op: stuur uw brief het liefst aangetekend met handtekening voor ontvangst. Zo kunt u aantonen dat de brief verzonden én ontvangen is.

* De namen zijn gefingeerd.