Thema

Aankopen & Financiën

Zoeken

Heb ik garantie als ik een product bij een buitenlandse webshop koop?

Ja, een verkoper is verplicht u een goed product te leveren, of u nu iets koopt bij een Nederlandse of een Europese webwinkel (een webwinkel die is gevestigd in een van de landen van de Europese Unie (EU), Noorwegen, Liechtenstein of IJsland). In beide gevallen wordt u als consument namelijk beschermd door dezelfde (Europese) regels. Dat betekent dat die regels ongeveer hetzelfde zijn in Nederland als in de landen van de EU. Voor webwinkels die buiten de EU gevestigd zijn, kan het wat lastiger zijn om te bepalen welke regels er gelden. Dan gelden in principe de regels van het land waar de winkelier zijn bedrijf heeft ingeschreven, tenzij deze partij nadrukkelijk actief is op de Nederlandse markt. In dat geval kunnen alsnog de (Europese) regels gelden die ook in Nederland gelden. Het is in ieder geval altijd verstandig om de algemene voorwaarden van de webwinkel te lezen vóórdat u er iets koopt.

Garantie of fabrieksgarantie?

Er is een verschil tussen garantie en fabrieksgarantie. Voor Nederlandse of Europese webwinkels geldt het volgende.

 •Garantie. De wet geeft u als consument een garantie van zes maanden. Gaat een product binnen die termijn stuk? Dan wordt ervan uitgegaan dat het product op het moment dat u het kreeg al niet aan de eisen voldeed. De verkoper moet het gebrek dan kosteloos herstellen binnen een redelijke termijn en zonder dat u hier veel overlast van hebt. Kan de verkoper bewijzen dat het product door uw schuld kapot is gegaan? Bijvoorbeeld omdat u het product verkeerd hebt gebruikt? Dan hebt u geen recht op kosteloos herstel of vervanging van het product.
Gaat het product na zes maanden stuk? Dan bent u degene die moet bewijzen dat het product non-conform is (dit betekent ‘niet deugdelijk’, bijvoorbeeld als het niet goed werkt) en niet aan de verwachtingen voldoet die u er redelijkerwijze aan mocht stellen.
 •Fabrieksgarantie. Dit is eigenlijk een extra garantie. Het voordeel? U hoeft niet aan te tonen waarom het product defect is. U doet eenvoudigweg een beroep op de garantie richting de fabrikant. Op een andere manier kunt u de fabrikant bijna niet aanspreken. De termijn van de fabrieksgarantie staat vermeld in het garantiebewijs. De fabrikant kan wel andere garantievoorwaarden hebben, bijvoorbeeld dat u een deel van de reparatiekosten zelf betaalt. Probeer wel altijd om deze kosten op de verkoper te verhalen. Deze blijft namelijk altijd uw aanspreekpunt.

Belangrijke aandachtspunten

•Zorg dat u een defect product op tijd bij de verkoper meldt. Doe dat altijd zo snel mogelijk nadat u het defect hebt ontdekt, maar in ieder geval binnen twee maanden na uw ontdekking.

•Soms probeert een verkoper u over te halen om meer garantie bij te kopen. Eigenlijk is dat niet nodig. Als consument wordt u beschermd door de wet. Maar soms kan de bijgekochte garantie handig zijn. Bijvoorbeeld wanneer niet duidelijk is waarom uw televisie kapot is gegaan. U kunt dan eenvoudig een beroep doen op de bijgekochte garantie. De verkoper of de fabrikant moet dan aantonen dat het defect door uw gebruik is ontstaan.

•Ga bij een defect product altijd terug naar de verkoper en niet naar de fabrikant. U hebt een overeenkomst met de verkoper, dus hij is degene die het probleem moet oplossen. Alleen bij een fabrieksgarantie kan dit soms anders liggen, maar meestal regelt de verkoper dat dan met de fabrikant.

Klacht indienen over een buitenlandse webwinkel

Koopt u bij een webwinkel in het buitenland? Dan geldt in principe het recht van het land waar de winkelier zijn bedrijf heeft ingeschreven, tenzij deze partij nadrukkelijk actief is op de Nederlandse markt. In dat geval kan het Nederlands recht van toepassing zijn en kunt u een procedure in Nederland opstarten. Als u koopt bij een Europees bedrijf en u bent niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij het Europees Consumenten Centrum (ECC). Het ECC helpt u gratis om uw klacht neer te leggen bij de geschillencommissie in het land waar u het product kocht.

Hoe weet ik of een webwinkel betrouwbaar is? Bekijk onze checklist.