Thema

Aankopen & Financiën

Zoeken

Mijn partner heeft iets gekocht en daar ben ik het niet mee eens. Kan ik de koop terugdraaien?

Mensen kunnen zelf bepalen wat ze wel en niet kopen. Dat ligt anders als er sprake is een koop op afbetaling en er is sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. In dat geval heeft de ene partner de toestemming van de andere partner nodig. Bij koop op afbetaling wordt er betaald in termijnen en beide partners moeten daarvoor tekenen in een overeenkomst.

Geen toestemming gegeven? Koop terugdraaien

Heeft uw partner een product op afbetaling gekocht zonder uw toestemming, dan kunt u deze koop terugdraaien. U kunt de verkoper een brief sturen waarin u vraagt om de overeenkomst te vernietigen. De overeenkomst wordt dan ongeldig en heeft juridisch gezien nooit bestaan. Dat betekent dat de verkoper de koop dan terugdraait. U moet het product aan de verkoper teruggeven en kunt de reeds betaalde koopprijs terugvragen. Alleen u heeft deze bevoegdheid, niet u partner. U hebt drie jaar de tijd om dit te doen. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat u erachter komt dat uw partner een product zonder uw toestemming heeft gekocht op afbetaling.

Verkoper moet toestemming controleren

Zegt uw partner tegen de verkoper dat hij of zij uw toestemming heeft, terwijl dit niet zo is? Ook dan kunt u de koop terugdraaien. Als u erachter komt dat uw partner, in werkelijkheid dus zonder uw toestemming, een koop op afbetaling is aangegaan, kunt u de aankoop ongedaan maken. Het risico ligt in dit geval bij de verkoper. Hij moet controleren of u de toestemming wel echt hebt gegeven en kan vragen om schriftelijk bewijs van de toestemming.