Thema

Aankopen & Financiën

Zoeken

Stel er is sprake van een productiefout. Heb ik na de garantietermijn nog recht op garantie?

Ja, na de garantietermijn van de fabrikant bent u niet rechteloos. In het Burgerlijk Wetboek is namelijk geregeld dat de verkoper fouten in een product kosteloos moet herstellen. Ook na de garantietermijn. Niet alles wat stuk gaat, moet de verkoper kosteloos herstellen. Maar sommige producten moeten wel simpelweg jaren probleemloos meegaan. Een product moet voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen. Dit zijn verwachtingen over de levensduur van het product bij normaal gebruik. Juristen spreken dan van de conformiteitseis.