Er is een fout opgetreden in dit component.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State)

Als u het niet eens bent met een uitspraak van de sector bestuursrecht van de rechtbank, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State). 
De algemene regel is dat de Raad van State het hoger beroep behandelt, tenzij de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevoegd is. Wilt u bijvoorbeeld tegen een beslissing over een bouwvergunning in hoger beroep gaan en bent u belanghebbende? Dan behandelt de Raad van State het hoger beroep.