Hoe verloopt een procedure bij de geschillencommissie?

U kunt een conflict bij een geschillencommissie aanmelden door het invullen van een vragenformulier. Voorwaarde is wel dat het bedrijf of de leverancier van het product of de dienst lid is van de brancheorganisatie. Ook moeten beide partijen het conflict eerst samen proberen op te lossen. Vervolgens beoordeelt de geschillencommissie de zaak aan de hand van het ingevulde vragenformulier, aanvullende documenten en een eventueel deskundigenonderzoek. Ook hebben partijen de mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven. Vervolgens brengt de geschillencommissie een bindend advies uit.

Bindende uitspraak
De uitspraak van een geschillencommissie is bindend. Partijen moeten zich dus aan de uitspraak houden. Hoger beroep is niet mogelijk. Wel kan een partij de uitspraak aan een rechter voorleggen. Deze kan een uitspraak van een geschillencommissie vernietigen, maar dit komt niet vaak voor.