Wat is een geschillencommissie?

Bij het kopen van een product of het boeken van een reis kan wel eens iets mis gaan. Komen partijen er samen niet uit, dan kan een consument een klacht voorleggen aan een geschillencommissie. Er zijn bijvoorbeeld geschillencommissies voor conflicten over rijscholen, reisorganisatoren en thuiswinkels.

Op de website van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken vindt u een lijst met onderwerpen waarvoor geschillencommissies bestaan. Op dit moment bestaan er meer dan veertig geschillencommissies voor klachten over verschillende onderwerpen. Hier leest u ook onder welke voorwaarden u een conflict kunt indienen, binnen welke termijn u dat moet doen en hoeveel klachtengeld u betaalt.