Klacht over de overheid? De Nationale ombudsman.

Vindt u dat u niet juist bent behandeld door een ambtenaar of iemand van het gemeentebestuur? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Deze behandelt klachten over bijna alle overheidsinstanties, zoals provincies, ministeries, maar ook klachten over de politie, het UWV of het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR). Controleer wel altijd of uw klacht aan de voorwaarden voldoet. Voor inhoudelijke besluiten kunt u bijvoorbeeld niet terecht bij de ombudsman. In zo’n geval dient u bezwaar in tegen het besluit. Sommige gemeenten en overheidsinstanties hebben echter een eigen ombudsman. In dat geval dient u uw klacht daar in en niet bij de Nationale ombudsman.

Overzicht van gemeenten en overheidsinstanties waarover u kunt klagen bij de Nationale ombudsman