Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe verloopt mediation?

Mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. De overeenkomst wordt ook door de mediator ondertekend. In de volgende bijeenkomst(en) luistert de mediator naar beide partijen en onderzoekt welke belangen partijen hebben. Vanuit de daadwerkelijke belangen gaan partijen onder leiding van de mediator op zoek naar de beste oplossing voor hun probleem. Er wordt gestreefd naar een win-win situatie.

Geen bindende uitspraak, wel vastgelegde afspraken
Zijn alle oplossingen besproken en is overeenstemming bereikt? Dan kan door partijen een vaststellingsovereenkomst worden getekend. Hierin staat wat partijen hebben afgesproken. Mediation resulteert dus niet in een bindende uitspraak, wel in vastgelegde afspraken.