Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Partijen komen zelf met behulp van een mediator tot een oplossing. De mediator neemt geen beslissingen, maar begeleidt de onderhandelingen tussen partijen. Hij is neutraal en onpartijdig. Partijen gaan tijdens de onderhandelingen samen actief op zoek naar een oplossing voor hun conflict.

 

Mediation bij DAS:

‘Mediation is geen strijd tegen elkaar, maar het vinden van oplossingen mét elkaar.’

Lees meer