Klacht over een arts?

Alle in Nederland (in het BIG-register) geregistreerde zorgverleners kunnen door direct belanghebbenden worden aangeklaagd bij een van de vijf Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (voorheen het Medisch Tuchtcollege). De zorgverleners die onder het toezicht van het tuchtcollege vallen zijn:
  • artsen;
  • tandartsen;
  • apothekers;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten; 
  • fysiotherapeuten;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

Het tuchtcollege oordeelt of de arts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het kan zo nodig forse maatregelen opleggen. In het ernstige geval zelfs een beroepsverbod, maar dat komt bijna nooit voor.

Meer informatie over het indienen van een klacht bij een tuchtcollege.