Klacht over een notaris?

Ook notarissen moeten zich houden aan de regels van hun beroep. Notarissen die zich niet aan de gedrags- en beroepsregels houden, moeten zich verantwoorden voor de Kamer van Toezicht.