Wat is tuchtrechtspraak?

Heeft een arts volgens u een foute of een te late diagnose gesteld? Of heeft de notaris volgens u zijn beroepsgeheim geschonden? In zo’n geval kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van de betreffende beroepsgroep. Vrijwel elke beroepsgroep heeft een tuchtcollege. In een tuchtcollege zitten vaak juristen en een of meerdere personen die hetzelfde beroep uitoefenen als de persoon die wordt aangeklaagd. Een tuchtcollege is onafhankelijk en bekijkt of de regels van de wet zijn nageleefd en of een arts heeft gehandeld binnen de regels van zijn beroep.