Wat zijn de verschillen met het klachtrecht?

Vaak verdient een klachtencommissie de voorkeur boven het Tuchtcollege. Een klachtencommissie werkt laagdrempelig, minder juridisch en sneller. Bovendien is een klachtencommissie meer oplossingsgericht, terwijl het Tuchtcollege vooral kijkt of de arts een verwijtbare fout heeft gemaakt.