Er is een fout opgetreden in dit component.

Een foto waar ik opsta is zonder mijn toestemming op een website geplaatst. Wat kan ik doen?

Het is op zich niet verboden als iemand een foto met een portret van een ander op een website plaatst, ook niet onder de nieuwe privacywet. Er is wel een rechtsgeldige grondslag nodig om uw foto te plaatsen. Een gerechtvaardigd belang bij de plaatsing is zo’n grondslag . Zo kan vrijheid van meningsuiting een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als het doel is het geven van informatie of het delen van een mening. Dat belang weegt dan zwaarder dan dat van degene die op de foto staat. Heeft u een rechtsgeldige grondslag dan is de privacywet niet strenger dan het portretrecht. Toestemming voor het plaatsen van een portretfoto is alleen vereist wanneer het gaat om een foto die in opdracht is gemaakt. Bijvoorbeeld een foto die u heeft laten maken door een officiële fotograaf. U kunt dan het volgende doen:

  • Vraag diegene die de foto heeft geplaatst om de foto te verwijderen.
  • Stel het bewijs veilig: zorg voor een schermafdruk.

Is de foto in opdracht gemaakt en zonder toestemming geplaatst, dan staat u in een eventuele procedure sterker dan in de situatie waarbij de foto niet in opdracht is gemaakt. Verwijdering van een foto die niet in opdracht is gemaakt kan alleen geëist worden als er sprake is van een redelijk belang dat zich tegen publicatie verzet. Een redelijk belang kan zowel een privacybelang als een commercieel belang zijn. De rechtspraak laat zien dat dit belang behoorlijk zwaarwegend moet zijn. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en of de afbeelding op commerciële wijze wordt gebruikt. Om een discussie te voorkomen, is het verstandig dat een fotograaf eerst om toestemming vraagt vóór hij de foto publiceert. Eenmaal geven toestemming kun je overigens niet meer intrekken. Of verwijdering na publicatie daadwerkelijk mogelijk is, valt lastig in algemene zin te beantwoorden. Raadpleeg altijd een juridisch deskundige.