Iemand anders gebruikt op internet een foto die ik heb gemaakt. Mag dat?

Nee, op het moment dat u de foto maakt, ontstaat er al een auteursrecht. Dat betekent dat niemand zonder uw goedkeuring een foto die u hebt gemaakt op internet mag plaatsen.

U hoeft om auteursrecht te krijgen niet iets aan te vragen of een registratie te regelen. Het auteursrecht ontstaat automatisch als het werk door u wordt gemaakt. In de wet is geregeld dat het auteursrecht overdraagbaar is. Dat betekent dat de eigenaar van het auteursrecht kan bepalen dat een ander, bijvoorbeeld een ander persoon of uitgever, zijn auteursrecht krijgt. Het auteursrecht is niet onbeperkt. Iemand anders mag zonder uw toestemming kopieën maken van uw werk voor privégebruik. Het kopiëren moet wel legaal gebeuren. Dus bijvoorbeeld niet door middel van illegaal downloaden.