In onze buurt hangen sinds kort camera's. Mag dat zomaar?

Deze vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Het mag namelijk alleen als de overheid (in dit geval: de gemeente en de politie) de camera’s nodig heeft voor het uitoefenen van haar taken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het zorgen voor de verkeersveiligheid;
  • het handhaven van de openbare orde;
  • het opsporen van strafbare feiten.

Alleen als de overheid de camera’s in combinatie met andere maatregelen inzet, is het gebruik toegestaan. Bij andere maatregelen kunt u bijvoorbeeld denken aan extra surveillanten of het plaatsen van straatverlichting. De wet zegt ook dat de overheid kenbaar moet maken waar het cameratoezicht plaatsvindt. Bijvoorbeeld op borden in de buurt van de camera’s.

Camera's in het winkelcentrum
Ook in het winkelcentrum kunnen camera’s hangen. Eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde als voor het cameratoezicht op straat: het is toegestaan, maar niet zomaar. Het is alleen aanvaardbaar als de winkeleigenaar een belang heeft dat groter is dan uw privacybelang. Bijvoorbeeld het belang om de klanten en eigendommen van de winkel te beschermen.