Gewoonte

Een andere rechtsbron die niet is terug te vinden in de wet is de gewoonte. Deze rechtsbron is nergens vastgelegd en is daarom een ongeschreven rechtsbron. Bij de beoordeling van een conflict kan de rechter rekening houden met gewoonten die in de samenleving algemeen aanvaard zijn.