Jurisprudentie (rechterlijke uitspraken)

Een rechter houdt bij zijn uitspraak en overweging ook rekening met jurisprudentie. Jurisprudentie is de verzamelnaam voor eerder gedane rechterlijke uitspraken. Jurisprudentie is een rechtsbron die niet in de wet is terug te vinden en behoort tot de ongeschreven rechtsbronnen. Een rechter gaat na wat rechters eerder in eenzelfde soort zaak besloten hebben. Een eerdere rechterlijke uitspraak kan op die manier als voorbeeld dienen. Maar een rechter mag ook afwijken van uitspraken die eerder zijn gedaan. Als maatschappelijke omstandigheden bijvoorbeeld veranderd zijn, dan kan een rechter in eenzelfde soort zaak ook anders beslissen.