Wetten

Het grootste deel van het Nederlandse recht staat in wetten. Niet alleen de regering en het parlement maken wetten, ook provincies en gemeenten kunnen wetten maken. Een bijzondere Nederlandse wet is de Grondwet. In de Grondwet staan de belangrijkste rechten en plichten van burgers, zoals het verbod op discriminatie.