Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft alle regels waar de overheid zich aan moet houden bij het uitvoeren van wetten. De overheid neemt bij de uitvoering van wetten besluiten die van invloed kunnen zijn op u. Heeft u bijvoorbeeld een bouwvergunning aangevraagd? Dan beslist de overheid of u wel of geen bouwvergunning krijgt. Maar de overheid neemt ook andere besluiten. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, bijstandsuitkeringen of studiefinanciering. Bent u het niet eens met het besluit van de overheid? Dan regelt het bestuursprocesrecht wat u vervolgens kunt doen.