Burgerlijk of civiel recht

Het burgerlijk recht bevat regels die gelden tussen personen en bedrijven. Een andere term voor het burgerlijk recht is civiel recht. Bij conflicten tussen personen onderling, tussen bedrijven onderling of tussen een persoon en een bedrijf geldt het burgerlijk recht. Het burgerlijk recht bevat regels over veel verschillende onderwerpen. U kunt bijvoorbeeld denken aan familierecht, erfrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht. Het burgerlijk procesrecht beschrijft vervolgens de procedures van het burgrlijk recht.