Wat is factoring?

Factoring is een zakelijke financieringsvorm. Als bedrijf draagt u (een deel van) uw debiteurenportefeuille aan een factoringmaatschappij over. Hier krijgt u een bepaald percentage van de waarde van de uitstaande vorderingen voor terug (minus een fee). De factoringmaatschappij zorgt vervolgens voor de afhandeling van uw debiteuren. Zodra uw debiteur de factuur volledig aan de factoringmaatschappij heeft betaald, ontvangt u het resterende bedrag minus de financieringskosten. Door de directe uitbetaling van de facturen heeft u de zekerheid om over voldoende cashflow te beschikken. Er hoeft hierbij geen rekening gehouden te worden met de betalingstermijn die debiteuren hanteren.

Bij DAS worden in de meeste gevallen de eerste 90% van uw ingediende facturen binnen 24 uur uitgekeerd. De resterende 10% (minus de afgesproken fee) ontvangt u zodra de debiteur de volledige factuur aan ons vergoed heeft. De percentages kunnen variëren omdat deze mede afhankelijk zijn van uw wensen en behoeften.

Wanneer het hele proces is ingeregeld, zorgen we er met factoring voor dat de u minder debiteurenadministratie heeft. Wij nemen uw debiteurenbeheer over en online kunt u alle informatie en de stand van zaken van uw debiteurenportefeuille 24 uur per dag bekijken. U kunt ook al uw facturen via ons online systeem inlezen.

Vormen van factoring

Er zijn twee hoofdvormen van factoring, namelijk traditionele factoring en american factoring. DAS werkt op basis van traditionele factoring.

Traditionele factoring

Bij deze vorm wordt uw gehele debiteurenportefeuille ovregenomen. U betaalt hiervoor een vast bedrag, bijvoorbeeld een percentage van de omzet. Deze traditionele vorm is wat minder flexibel, omdat alle facturen via de regeling lopen. Echter wordt de gehele administratie voor u uit handen genomen, wat een voordeel kan zijn.

American factoring

Dit is de meest gebruikelijke manier van factoring. U betaalt een percentage per factuur, waardoor u flexibel bent voor welke facturen of debiteuren u deze dienst wilt gebruiken. Omdat de factuur overgenomen wordt loopt u geen debiteurenrisico. Deze vorm is geschikt voor het MKB, maar ook voor startende en kleinere ondernemingen.

Voor wie is factoring geschikt?

Factoring is met name geschikt voor het MKB, maar ook voor ZZP’ers of startende ondernemers die niet altijd over voldoende werkkapitaal beschikken en geen lening af willen of kunnen sluiten kan het een interessante financieringsvorm zijn. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van onze factoring diensten. U kunt eenvoudig onze gratis factorscan aanvragen om te kijken of factoring geschikt is voor uw bedrijf.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Factoring brengt diverse voordelen met zich mee voor uw onderneming:

  • U beschikt snel over uw geld.
  • Dankzij de vrijgekomen middelen heeft u de mogelijkheid om (sneller) te groeien.
  • U kunt uw crediteuren snel(ler) betalen en profiteren van betalingskorting.
  • U heeft weinig tot geen kosten op uw eigen debiteurenadministratie.
  • Seizoenspieken in de omzet worden opgevangen met flexible financiering.
  • U heeft geen kredietrisico (dit wordt overgenomen door DAS).

Hoe werkt factoring bij DAS?

Factoring werkt bij DAS volgens een aantal stappen die we samen met u doorlopen:

Stap 1 - Verzenden factuur U levert goederen of diensten aan uw klant. Als u een factuur verzendt, stuurt u deze tegelijkertijd elektronisch aan ons.

Stap 2 - Betaling factuur Wij betalen u snel, in de meeste gevallen binnen 24 uur al, maximaal 90% van de factuurwaarde, minus een factorfee.

Stap 3 - Debiteurenbeheer Wij nemen het beheer van uw debiteur van u over. Als dat nodig is nemen wij contact op met uw debiteur. Dat doen wij zorgvuldig, met oog voor uw klantrelatie.

Stap 4 - Debiteur betaalt De debiteur betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan ons.

Stap 5 - Betaling resterend bedrag Zodra wij de betaling van de debiteur hebben ontvangen, maken wij het resterende bedrag minus financieringskosten aan u over.

Wilt u meer weten? Bekijk hier alle informatie over onze factoring dienst en vraag vrijblijvend een gratis factorscan aan!