Wanneer eindigt de voogdij in het geval van één voogd?

De voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt of eerder trouwt. De voogdij kan ook stoppen omdat één of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt zal de rechter opnieuw een voogd benoemen.