Mijn zorgverzekeraar heeft mijn arts gevraagd mijn medisch dossier af te geven zonder mijn toestemming. Mag dat?

Nee, dat mag niet. Uw arts heeft een beroepsgeheim en mag niet zonder uw toestemming medische informatie verschaffen aan anderen dan uzelf. Dus ook niet zomaar aan uw zorgverzekeraar. Schending van het beroepsgeheim is strafbaar gesteld. Het beroepsgeheim is bedoeld om de vrije toegang tot de gezondheidszorg te bewaken. Iedereen moet zich vrij voelen om zonder vrees voor openbaarmaking van zijn medische gegevens gebruik te maken van de gezondheidszorg. De arts heeft dus uw toestemming nodig om medische informatie over u prijs te geven. Er zijn nog twee uitzonderingen op het beroepsgeheim:

  • Als de arts een wettelijk voorschrift moet naleven.
  • Als er sprake is van een ernstig nadeel voor iemand anders bij het bewaren van het medisch beroepsgeheim.