Wat kan ik doen als mijn zorgverzekeraar mijn verzoek om vergoeding afwijst?

Bespreek uw probleem eerst met uw zorgverzekeraar. Als uw verzekeraar een vergoeding afwijst, dan moet zij uiteraard haar standpunt motiveren. Doorvragen is zinvol. Soms gaat een verzekeraar te kort door de bocht bij het toepassen van de polisvoorwaarden. Of zij onderschat de medische noodzaak van de behandeling of voorziening. In dat geval kan een ondersteunende verklaring van de arts nuttig zijn.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Houdt de verzekeraar voet bij stuk en bent u overtuigd van uw gelijk? Dan zijn vervolgstappen mogelijk. Op grond van de Zorgverzekeringswet moet iedere verzekeraar voorzien in een onafhankelijke instantie aan wie u een geschil kunt voorleggen. U kunt uw klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Deze oordeelt over het geschil, het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) geeft daarbij advies.