Bij welke instanties kan ik terecht na een ongeval?

Als slachtoffer staat u gelukkig niet alleen. Er zijn verschillende organisaties waarmee u contact op kunt nemen voor allerlei hulp. Ook als u niet als slachtoffer betrokken bent bij een ongeval. Via SlachtofferWijzer ziet u een lijst van hulpverlenende organisaties die u kunt inschakelen.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt hulp aan iedereen die te maken heeft met een verkeersongeluk, misdrijf, ramp of een ander ongeval. Niet alleen slachtoffers, ook nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen kunnen er terecht. Wilt u bijvoorbeeld uitleg over een eventueel strafproces, zijn er aanpassingen in uw woning nodig of hebt u moeite om de gebeurtenis te verwerken? Slachtofferhulp Nederland staat u gratis bij met praktische, juridische en emotionele steun.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Een geweldsmisdrijf zoals een gewelddadige overval, mishandeling of verkrachting laat diepe sporen na. Met een eenmalige vergoeding kunnen slachtoffers, nabestaanden en getuigen het leed iets verzachten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft onder deze voorwaarden een uitkering:
• De dader gebruikte met opzet geweld.
• U kunt aantonen wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door aangifte bij de politie, een getuigenverklaring of medische informatie.
• Er is sprake van ernstig letsel.
• U bent niet (mede)schuldig aan het misdrijf en u hebt de dader niet uitgedaagd.
• Het misdrijf is in Nederland gepleegd. In een ander EU-land kunt u zich wenden tot het schadefonds van dat land.
• Het geweldsmisdrijf gebeurde niet langer dan 3 jaar geleden.
• De schade wordt niet op een andere manier vergoed. Krijgt u een uitkering van uw verzekeraar of een vergoeding van de dader, dan worden die bedragen verrekend met de uitkering van het Schadefonds.

Op de website van het Schadefonds vindt u een aanvraagformulier voor een uitkering. U vult die zo volledig mogelijk in en u geeft een medische machtiging. Daarmee mag uw arts of een andere behandelaar informatie geven over u aan het Schadefonds. Na ongeveer 4 maanden krijgt u de beslissing van het Schadefonds. Bent u het daarmee oneens? Maak dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.