Welke partijen zijn betrokken bij het afhandelen van letselschade?

Hebt u lichamelijk letsel door een ongeval? En kunt iemand daarvoor aansprakelijk stellen? Dan krijgt u met verschillende mensen en instanties te maken. De belangrijkste zijn:

De aansprakelijkheidsverzekeraar. Het gaat om de zogeheten AVP- of AVB-verzekeraar van degene die een ongeval heeft veroorzaakt. Een AVP-verzekeraar is de verzekeraar van een particulier (Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren). Een AVB-verzekeraar is een verzekeraar van bedrijven of beroepen. (Aansprakelijkheids Verzekering voor Beroepen of Bedrijven).

De arbeidsdeskundige bekijkt hoe u het beste terugkeert in uw oude functie. Lukt dit niet, dan zoekt hij naar mogelijkheden om u om te scholen en helpt hij bij het vinden van een nieuwe functie.

U kunt een belangenbehartiger inschakelen. Die probeert voor u de aansprakelijkheid rond te krijgen en uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij. Doe hiervoor een beroep op een juridisch deskundige, zoals een rechtsbijstandverzekeraar of een advo-caat.

Soms wil een belangenbehartiger of aansprakelijkheidsverzekeraar weten wat uw medische toestand is. Zij schakelen dan een controlearts in. Dit is vaak een onafhankelijk (huis)arts die u onderzoekt en enkele vragen stelt.

Net anders is de rol van de (onafhankelijke) expertise- of keuringsarts. Hij brengt in opdracht van de belangenbehartiger of verzekeraar de oorzaak of de gevolgen van het ongeval in kaart.

Een belangenbehartiger of aansprakelijkheidsverzekeraar schakelt meestal een expertisebureau in of een buitendienstmedewerker. Ze worden ook wel schaderegelaars genoemd. Ze onderzoeken onder meer de oorzaak van het ongeval en de omvang van de schade.

Naast een expertise- of keuringsarts kan een belangenbehartiger of verzekeraar gebruikmaken van een medisch adviseur. Die vraagt medische informatie op en adviseert over de oorzaak, de gevolgen, de beperkingen en de prognose van uw letsel.

Misschien bent u verzekerd bij een ongevallenverzekeraar. Bij blijvend letsel en afhankelijk van de ernst ervan krijgt u via de verzekering eenmalig een vast bedrag. Dit staat los van de vraag of iemand anders aansprakelijk is voor het ongeval of niet.

Bij een ongeval komt vroeg of laat de vraag naar boven wie schuldig is. Bij verkeersongevallen en misdrijven buigt de politie zich hierover. Bij arbeidsongevallen doet de arbeidsinspectie dat.

In eerste instantie probeert u de letselschade af te wikkelen buiten de rechter om. Komt u daar niet uit, dan kunt u een juridische procedure overwegen. Ook een rechter zal proberen dat u en de tegenpartij tot een schikking komen. Maar pas op: zo’n procedure kan lang duren en veel kosten. Laat u daarover goed adviseren.

Bij letselschade kunt u verder te maken krijgen met het UWV of andere uitvoeringsinstellingen. Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid beoordelen zij wat u nog kan en of u recht hebt op bijvoorbeeld een WIA-uitkering.

Heeft een motorrijtuig bij u de schade veroorzaakt? Dan zal tot slot ook de WAM-verzekeraar van de eigenaar betrokken zijn. Vanwege de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is dit een verplichte verzekering.