Heb ik recht op loon als ik als gevolg van een sportblessure ziek ben?

Om die vraag te beantwoorden moet eerst worden bekeken of uw ziekte door opzet is veroorzaakt. De algemene regel is namelijk dat u geen recht heeft op loon als uw ziekte door uw opzet is veroorzaakt. Maar wanneer is sprake van opzet? De rechter heeft zich hierover uitgesproken in een kwestie over een zaalvoetballende werknemer.

Deze zaalvoetballer wist dat deze sport een groot risico op uitval met zich meebracht. Hij was al een aantal keren als gevolg van sportblessures voor zijn werk uitgevallen en ook zijn werkgever had hem vaker gewaarschuwd. Had de zaalvoetballer na de zoveelste uitval na een partijtje zaalvoetbal recht op loon?

Het Hof in Arnhem oordeelde dat de zaalvoetballer slechts recht had op 70% loon en niet op 100%. In de cao was namelijk bepaald dat de werkgever niet het volledige loon hoefde door te betalen als de arbeidsongeschiktheid door ‘schuld of toedoen’ was veroorzaakt. Hiervan was volgens het Hof sprake. Zijn werkgever had hem namelijk diverse keren gewaarschuwd en zelfs verzocht om met voetballen te stoppen. Maar daar trok hij zich weinig van aan. De rechter bepaalde dat de man bewust risico had gelopen. De Hoge Raad was het hiermee eens.

Dit betekent natuurlijk niet dat u bij iedere sportblessure, skiongeval en val van uw motor, geen recht meer heeft op 100% loon. Dit is afhankelijk van de formulering in de cao. Een rechter zal opzet dan ook nog steeds niet zo snel aannemen.