Ik heb letsel opgelopen tijdens een sportwedstrijd. Wat nu?

Bij sport en spelsituaties is het vaak lastig om de tegenpartij succesvol aansprakelijk te stellen. Er gelden zwaardere eisen dan bij andere situaties. Er mag niet te snel de conclusie worden getrokken dat deelnemers aan een sport of spel aansprakelijk zijn voor de schade ontstaan tijdens de sportwedstrijd. Het beoefenen van een spel of sport brengt voor de deelnemers een verhoogde kans op schade met zich mee, omdat er nu eenmaal sprake kan zijn van snelle en onverwachte lichaamsbewegingen die bij de sport of het spel horen. Van aansprakelijkheid kan pas sprake zijn indien de aangepaste zorgvuldigheidsnormen worden overschreden.