Mijn kind veroorzaakt schade. Wie is daarvoor aansprakelijk?

Dit hangt af van de leeftijd van uw kind.

• Is uw kind jonger dan veertien jaar? Dan is hij voor de wet niet aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt. Daar bent u als ouder of voogd wel aansprakelijk voor, maar dit geldt alleen bij een actieve handeling van uw kind. Uw kind haalt bijvoorbeeld kattenkwaad uit. Het is anders als uw kind iets heeft ‘nagelaten’. Bijvoorbeeld, uw kind kijkt hoe anderen kattenkwaad uithalen en blijft nieuwsgierig kijken. In de laatste situatie bent u niet aansprakelijk. Maakt uw kind iets met opzet stuk van een ander? Dan kunt u dat meestal verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

• Is uw kind veertien of vijftien jaar? Dan bent u als ouder of voogd aansprakelijk voor schade die hij veroorzaakt, tenzij u kunt bewijzen dat u genoeg hebt gedaan om het gedrag van uw kind te voorkomen. In dat laatste geval is uw kind aansprakelijk.

• Is uw kind zestien jaar of ouder? Dan wordt uw kind in eerste instantie zelf aan-gesproken voor de schade die hij heeft veroorzaakt, tenzij u zelf als ouders of voogd verkeerd hebt gehandeld of nalatig bent geweest