Wat doe ik bij letsel door een misdrijf?

Emotionele kant
Een misdrijf is een emotionele gebeurtenis, waarbij het soms tijd kost wat er is gebeurd een plek te kunnen geven. Verschillende instanties staan u bij. Neem bijvoorbeeld contact op met:
• Slachtofferhulp Nederland voor kosteloze hulp bij het verwerkings- of strafrechtelijk proces.
• Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een eenmalige uitkering (onder voorwaarden).
• SlachtofferWijzer voor een overzicht van praktische informatie en hulpverlenende or-ganisaties.

U kunt proberen een vergoeding te krijgen van de dader.

  • Doe altijd eerst aangifte. Zo kan de politie een onderzoek instellen. De verdachte wordt mogelijk vervolgd. In een strafzaak kunt u vervolgens een verzoek indienen voor een schadevergoeding. Een letselschadespecialist en/of Slachtofferhulp Nederland kunnen u daarbij helpen.
  • U kunt ook op andere manieren uw schade vergoed krijgen.
  • Stel de dader aansprakelijk. U komt samen een schadevergoeding overeen.
  • Laat de politie bemiddelen.
  • Vraag een uitkering aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
  • Start een civiele procedure. Dit doet u als er geen strafzaak komt. Maar houd wel rekening met een ingewikkeld en kostbaar proces. Onder meer omdat u vaak een advocaat of jurist moet inschakelen. Overleg met een juridisch specialist of zo’n civiele procedure verstandig is.