Case: Drama in het dierenpension

De familie Wenders* viert ook dit jaar vakantie in Zuid-Frankrijk. Het gezin geniet van een heerlijke vakantie. Tot ze na twee weken een vervelend telefoontje van het dierenpension krijgen.

Op stel en sprong terug naar huis
Wat blijkt? Het gaat niet goed met Boris*, de golden retriever van de familie. De hond eet slecht en vermagert zienderogen. Medicatie helpt niet en het pension belt de familie Wenders met het verzoek om Boris eerder op te halen. Als het om Boris gaat, heeft de familie aan een half woord genoeg: nog diezelfde dag beginnen ze aan de terugreis naar Nederland. De volgende dag halen ze Boris op. Omdat Boris ook in zijn vertrouwde omgeving niet opknapt, besluit de dierenarts hem een week later te opereren. Al snel vindt de arts iets dat niet in een hondenmaag thuishoort: twee knalgroene tennisballen!

Machiel Wenders* is woest: het pension heeft volgens hem te weinig toezicht gehouden. Het pension wist nota bene dat Boris niet met tennisballen mocht spelen. Dat heeft Machiel immers bij het wegbrengen nog zo gezegd. Hij piekert er niet over de rekening voor de dure medicijnen en de operatie zelf te betalen en stelt het pension aansprakelijk. 


DAS legt uit hoe het zit


Geen tennisballen op het menu
De familie Wenders schakelt haar rechtsbijstandverzekeraar in en die stelt het pension aansprakelijk voor de schade die zij lijdt. De aansprakelijkheidsverzekeraar van het pension echter wijst de aansprakelijkheid af en weigert de schade te vergoeden. In de algemene voorwaarden van het pension staat namelijk dat de eigenaar van een gastdier tijdens het verblijf zelf het risico voor het dier draagt. En daarnaast stelt het pension ook dat Boris de tennisballen nooit tijdens zijn verblijf in het pension gegeten kan hebben. In het pension zijn namelijk alleen witte tennisballen aanwezig. Geen groene die in Boris’ maag zijn aangetroffen. En aangezien het pension de honden alleen uitlaat in de grote ommuurde binnentuin van het pension, is de kans niet groot dat daar tennisballen van andere honden liggen die Boris kan hebben gegeten. Ten slotte: op de pensionkaart van Boris wordt niets vermeld over het verbod om met tennisballen te spelen. Het is het woord van de familie Wenders tegen dat van het pension. De zaak komt voor de rechter.

Risico voor het pension?
De rechter oordeelt dat het pension niet in de algemene voorwaarden mag zetten dat de eigenaar van een hond ook tijdens diens verblijf in het pension het risico voor het dier draagt. Dat gaat in dit geval te ver. Het gaat hier om een overeenkomst tot bewaarneming. Dat betekent dat het pension als bewaarnemer een zorgplicht heeft richting het dier. De rechter geeft aan de familie Wenders vervolgens een opdracht: zij zal moeten bewijzen dat Boris de tennisballen tijdens zijn verblijf in het pension heeft verorberd en daardoor ziek is geworden.

Oordeel van de rechter
En daar is nou juist waar het hier op stuk loopt: het lukt Wenders niet om dit te bewijzen. De onafhankelijke dierenarts die om een advies wordt gevraagd, geeft aan dat het onduidelijk is hoelang de tennisballen al in de maag van Boris aanwezig zijn. En ook dat niet duidelijk is dat juist de tennisballen de oorzaak zijn van de ziekte van Boris. Hij kan net zo goed een andere kwaal onder de leden hebben. De rechter oordeelt uiteindelijk dat niet is bewezen dat Boris tijdens zijn verblijf in het pension ziek is geworden doordat hij daar tennisballen heeft gegeten. De mogelijkheid blijft bestaan dat Boris de tennisballen al vóór zijn verblijf in het pension heeft ingeslikt. Dubbel pech dus voor de familie Wenders: ze draaien zelf op voor de kosten én hun vakantie is in het water gevallen. En Boris? Die knapt na een aantal weken vanzelf weer op.

Wie stelt, moet bewijzen
Wie schade lijdt door een ander, zal de betrokkenheid en de aansprakelijkheid van de ander moeten bewijzen. Als de ander uw verklaring over het ontstaan van de schade bevestigt, is er meestal geen probleem. Maar niet iedereen is het altijd met elkaar eens of vertelt de waarheid. Als de andere betrokkene er een andere visie op nahoudt, heeft dat meteen consequenties voor u. U moet dan het bewijs leveren dat uw stelling de enige juiste is. In het bewijsrecht is namelijk geregeld dat degene die een vergoeding eist, moet bewijzen dat zijn of haar stelling over de situatie de enige juiste is en de andere betrokkene op grond daarvan aansprakelijk is. Zorg dus altijd zoveel mogelijk voor bewijs. In dit specifieke geval kon dat echter niet. Het gaat te ver om aan te tonen dat de maag van Boris leeg was toen hij naar het pension werd gebracht…

* De namen zijn gefingeerd.