Case: ongeluk op het schoolplein

Ongevallen op het schoolplein. U staat er waarschijnlijk niet elke dag bij stil, maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Dat ondervinden ook de ouders van een meisje dat ten val komt op het schoolplein.

Geen toezicht
Het meisje staat onderaan de glijbaan op het schoolplein wanneer een naar beneden glijdend kind tegen haar aan botst. Door de botsing valt het meisje met haar gezicht op de glijbaan. Een paar beschadigde tanden zijn het gevolg. De ouders van het meisje stellen de school aansprakelijk. Op het moment van de valpartij hield niemand toezicht bij de glijbaan. Dat vinden de ouders een kwalijke zaak. Zij vinden dat de basisschool toezicht had moeten houden om de kinderen te kunnen waarschuwen of om in te kunnen grijpen. Helemaal gezien de slechte weersomstandigheden van die dag: het vroor en het was spekglad.

Hoe denkt de rechter hierover?

Zorgplicht van de school
De rechter geeft aan dat een basisschool een bijzondere zorgplicht heeft ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de kinderen. De kinderen zijn namelijk aan de zorg van de school toevertrouwd. Maar de zorgplicht van de school kent ook grenzen. Een school hoeft niet op zo’n manier toezicht te houden dat zij elke onregelmatigheid op het schoolplein moet opmerken.

Het oordeel van de rechter
De vraag of de school haar zorgplicht niet goed heeft uitgevoerd, door geen toezicht te houden bij de glijbaan, beantwoordt de rechter dan ook ontkennend. Een glijbaan komt vaak voor op een schoolplein. Het is een speeltoestel waarvan kinderen vaak wel weten hoe ze het moeten gebruiken. De rechter gaat dan ook niet mee in het standpunt van de ouders dat een glijbaan gevaarzettend is, oftewel een gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Als dat zo zou zijn, dan zouden er geen glijbanen op een schoolplein staan. Een school hoeft in het algemeen niet specifiek toezicht te houden bij de aanwezige glijbaan.

De ouders van het meisje hebben in ieder geval geen feiten naar voren gebracht waardoor specifiek toezicht in dit geval wel was vereist. Ook het slechte weer is hier niet van belang. De rechter ziet niet in waarom de school tijdens het slechte weer wél toezicht had moeten houden bij de glijbaan. Weer of geen weer, het ongeval werd niet veroorzaakt door de weersomstandigheden: het meisje kwam immers ten val door een naar beneden glijdend kind.

Bron: Uitspraak van 9 februari 2011 Rechtbank Zwolle, LJN: BP8547