Is de school automatisch aansprakelijk als mijn kind een ongeluk krijgt op het schoolpein?

Nee, een school is niet automatisch aansprakelijk bij ongelukken op bijvoorbeeld het schoolplein. Een school moet wel letten op de veiligheid en gezondheid van de leerlingen en zorgen voor voldoende deskundig toezicht. Als uw kind tijdens een sport- of spelsituatie op school letsel oploopt, dan kan de school aansprakelijk zijn voor vergoeding van de schade. Dit is het geval als de school had kunnen weten dat de activiteit die het letsel veroorzaakte een verhoogd risico daarop met zich mee zou brengen.