Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Veel mensen denken bij het woord smartengeld aan immense bedragen die zij van de televisie, en dus met name uit Amerika, kennen. In Nederland zijn de bedragen die worden toegekend niet zo heel erg hoog. Er wordt aansluiting gezocht bij vergelijkbare uitspraken uit de Nederlandse rechtspraak. Eén van de hulpmiddelen daarbij is de Smartengeldgids, een uitgave van de ANWB. Hierin staan uitspraken van rechters gebundeld, ingedeeld naar het soort letsel.

Verder gaat het erom op welke wijze het specifieke slachtoffer een bepaald letsel heeft ervaren. Hierbij is bijvoorbeeld van belang:

  • de aard en ernst van het letsel;
  • de medische behandelingen (zoals aantal dagen in het ziekenhuis, aantal operaties);
  • of iemand bedrust heeft moeten houden;
  • periode dat iemand arbeidsongeschikt is (geweest);
  • in hoeverre er blijvende klachten zijn;
  • in hoeverre de klachten beperkingen opleveren (kan iemand bijvoorbeeld zijn hobby´s of beroep nog uitoefenen?);
  • leeftijd;
  • de aanwezigheid en zichtbaarheid van littekens.