Hoe krijg ik mijn persoonsgebonden budget uitbetaald?

U krijgt periodiek een budget van het zorgkantoor. Het zorgkantoor is belast met de verdeling van het geld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het zorgkantoor is ondergebracht bij een grote zorgverzekeraar bij u in de buurt. Van het budget gaat eerst een eigen bijdrage af. Wat u overhoudt is dus een netto-budget waaruit u de hulp dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de soort hulp waarvoor u een pgb krijgt. Wel geldt een maximale eigen bijdrage waarbij rekening wordt gehouden met uw inkomen en uw gezinssituatie.

Tip!
Ga altijd een schriftelijke overeenkomst aan met de persoon of organisatie van wie u hulp krijgt. In de overeenkomst wordt weergegeven welke werkafspraken u heeft gemaakt en wat u voor de hulp betaalt.