Moet ik de besteding van mijn persoonsgebonden budget verantwoorden?

Ja, u moet verantwoording afleggen. Achteraf moet u het zorgkantoor laten zien wat u met het ontvangen budget heeft gedaan. U krijgt hiervoor een standaardformulier van het zorgkantoor. Steekproefsgewijs wordt door het zorgkantoor uitgebreid verantwoording gevraagd. De schriftelijke overeenkomst die u met de hulpverlener heeft gesloten dient dan als bewijs van uw administratie.