DAShboard Corona

De vragen die DAS de afgelopen tijd van klanten kreeg, stonden voor eenbelangrijk deel in het teken van het coronavirus. Duizenden vragen enmeldingen kwamen binnen, variërend van de gevolgen van de maatregelenop de werkvloer tot de afhandeling van geannuleerde reizen. Iedereaankondiging of aanpassing van overheidsmaatregelen leidt tot nieuwevragen. Inmiddels heeft DAS meer dan 200 vragen en antwoordengepubliceerd op zijn website. Voor iedereen toegankelijk: klant of niet.

In dit DAShboard vind je een overzicht van de meldingen en vragen in het eerste kwartaal van 2020.

Download het DAShboard hier. DAShboard Corona

Woordvoering