Het hotel vraagt om een kopie van mijn paspoort. Mag ik dat weigeren?

Ja, dat mag. Als uw paspoort of een kopie daarvan in verkeerde handen valt, is er een risico dat uw identiteit gestolen wordt. Met uw identiteit kunnen anderen bijvoorbeeld een huis huren of producten aanschaffen. Belangrijk dus om uw identiteit goed te beschermen! Welke partijen mogen wel en niet om een kopie van uw paspoort vragen?

Hotel, camping en autoverhuurbedrijf
Gaat u op vakantie? Vaak vraagt een hotel of camping ter plekke om een kopie van uw paspoort. Het is goed om te weten dat buitenlandse hotels dit volgens hun strafrecht verplicht kunnen zijn. Wat niet verplicht is, is dat uw pasfoto en burgerservicenummer zichtbaar zijn. Kras deze dus altijd goed door.

Werkgever en bank
Een werkgever is op grond van de wet verplicht een kopie van het identiteitsbewijs in zijn administratie te hebben. Financiële instellingen mogen op grond van de wet ook vragen om een kopie van het identiteitsbewijs. In deze gevallen zult u hieraan moeten meewerken.

Telecom- en internetaanbieders
Telecom- en internetaanbieders hebben geen recht op een kopie van een identiteitsbewijs. U hoeft ze dus geen kopie te geven als ze u daarom vragen.

Tips bij het afgeven van een kopie van uw paspoort
Lees onderstaande tips vóór u op reis gaat.

• Zorg dat u altijd zelf een kopie van uw paspoort meeneemt. Maak uw burgerservicenummer en pasfoto onleesbaar. Als er om uw paspoort wordt gevraagd, kunt u deze kopie afgeven. Laat desnoods ook uw paspoort zien. Zo kan de ander zien dat de door u gemaakte kopie een kopie is van uw paspoort met úw pasfoto.

• Laat u wel ter plekke een kopie van uw paspoort maken, zorg dan dat u de kopie te zien krijgt. En maak uw pasfoto en burgerservicenummer onleesbaar.

• Let op! Uw burgerservicenummer staat twee keer op uw paspoort. Een keer achter uw geboortedatum en een keer in de onderste rij cijfers en letters. Kras het op beide plaatsen door.

• Schrijf op de kopie van het paspoort dat het om een kopie gaat, voor wie de kopie bestemd is en de datum van die dag. Schrijf deze tekst óver de andere gegevens op uw paspoort, zodat het er niet zomaar afgeknipt kan worden.

• Vraag de kopie terug als u weer naar huis vertrekt.