Reisorganisatie failliet: wat zijn mijn rechten?

Stel u heeft lang gespaard voor uw vakantie en kort voor vertrek blijkt uw reisorganisatie failliet te zijn verklaard. Als u een reis hebt geboekt bij een organisatie die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), is de schade te overzien.

Als de reis nog niet is begonnen en de reisorganisator, reisagent, vervoerder of accomodatie gaat failliet, dan kunt u bij de SGR terecht. De SGR staat dan garant voor terugbetaling van de door u vooruitbetaalde reissom. Als de reis al is begonnen, dan zorgt de SGR ervoor dat bijvoorbeeld het verblijf en de terugreis alsnog worden betaald als dit nog niet is gebeurd.

De garantieregeling kent ook een aantal voorwaarden:

  • De regeling geldt alleen voor consumenten die een op de Nederlandse markt aangeboden reisovereenkomst hebben afgesloten of overeenkomsten van vervoer (met uitzondering van luchtvervoer per lijndienst) hebben afgesloten of overeenkomsten van verblijf. Betaling moet contant of giraal hebben plaatsgevonden. Reizen die bijvoorbeeld met airmiles zijn betaald, vallen niet onder de SGR-garantieregeling.
  • Zorg dat u op tijd aanspraak maakt op de vergoeding. Dit moet binnen twee maanden nadat u bekend bent geworden of bekend had moeten zijn met het feit dat de betreffende partij door een faillissement zijn verplichtingen tegenover u niet meer kan nakomen.
  • Ga altijd eerst naar het reisbureau en dien daar een verzoek in voor een vergoeding van uw schade. Het reisbureau zal de claim indienen bij de SGR. Als het reisbureau dit niet doet, dan kunt u zelf de claim indienen bij de SGR.
    kijk voor meer informatie op de website van de SGR.