Hongarije

In Hongarije moeten automobilisten tol betalen. Dat geldt ook voor toeristen die met een personenauto door het land reizen. U kunt de tol betalen bij daarvoor aangewezen verkooppunten, zoals tankstations aan of vlak over de grens. Na betaling krijgt u een betalingsbewijs en geeft het verkooppunt uw kenteken door aan de autoriteiten. Dat is nodig om later te kunnen controleren of u tol hebt betaald. Op sommige plaatsen in het land staan namelijk flitsapparaten die controleren of u tol hebt betaald.

Bewaar uw betalingsbewijs minimaal een jaar. Er kan namelijk wel eens iets misgaan bij het doorgeven van uw kenteken. Ontvangt u onterecht een boete voor het niet-betalen van het tolgeld, dan kunt u met het betalingsbewijs bewijzen dat u wel tol hebt betaald.