De reisorganisatie verhoogt de reissom als gevolg van de hogere brandstofprijzen. Mag dit zomaar?

In de wet staat dat een reisorganisatie in de reisvoorwaarden mag vastleggen dat hij tot twintig dagen vóór vertrek de reissom mag verhogen bij een wijziging in de vervoerskosten. Zoals in dit geval hogere brandstofkosten. Dat betekent dat de reisorganisator de reissom alleen mag verhogen als dit in de reisvoorwaarden is vastgelegd. Raadpleeg dus altijd uw reisvoorwaarden.

Verhoging reissom toegestaan volgens de ANVR Reisvoorwaarden
Heeft u een reis geboekt bij een reisorganisatie die lid is van de ANVR? En heeft u nog niet de hele reissom betaald? In de ANVR Reisvoorwaarden staat dat de reisorganisator in dat geval tot twintig dagen vóór vertrek de reissom mag verhogen bij hogere brandstofkosten. Heeft u zes weken of eerder voor vertrek de hele reissom al betaald? Dan mag de reisorganisator slechts tot zes weken vóór vertrek de reissom verhogen bij hogere brandstofkosten.

Chartervlucht naar Europa en de Middellandse Zeelanden?
Heeft u een chartervlucht geboekt naar Europa of één van de Middellandse Zeelanden bij een reisorganisatie die lid is van de ANVR? Dan mag de reisorganisator de reissom in principe niet verhogen bij hogere brandstofkosten. Er geldt namelijk een prijsgarantie vanaf het moment dat u heeft geboekt.

Recht om te annuleren
Ontvangt u een brief van uw reisorganisator met het verzoek bij te betalen? U heeft het recht om de verhoging af te wijzen. Doe dit wel zo snel mogelijk (binnen drie werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Het gevolg is vaak dat de reisorganisator de reisovereenkomst met u zal opzeggen. Is uw reis nog niet begonnen? Dan heeft u recht op teruggave van de gehele reissom. Als u de reis al voor een deel gemaakt heeft, dan krijgt u een evenredig deel van de reissom terug.

Raadpleeg de ANVR Reisvoorwaarden voor meer informatie.