Het reisbureau wijst mijn klacht af. Wat kan ik nu doen?

Als het reisbureau is aangesloten bij de ANVR of is geregistreerd bij de geschillencommissie, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen. Dat moet u wel doen binnen drie maanden na terugkomst van de reis. De procedure bij de geschillencommissie is zo ingericht dat u als consument alles zelf kunt doen. De procedure is snel, eenvoudig en goedkoop. De geschillencommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter, die wordt benoemd door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), een lid voorgedragen door de Consumentenbond en een lid voorgedragen door de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). De commissie wordt geacht onafhankelijk en onpartijdig te zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie. Is het boekingskantoor geen ANVR-lid? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter.